Välj en sida

Support

Manualer

Här finner du våra digitala maualer.

Utbildning

Välj utbildning

Vanliga frågor

Hur får man ner svinnet genom en läkemedelsautomat?

Genom att automaten registrerar vem som tar ut, vad som tas ut och när det tagits ut så säkerställer man kunskapen om var alla mediciner tar vägen. Allt blir spårbart. Skulle någon medicin försvinna så vet man när den togs ut och vem som tagit ut den.

Hur kan en läkemedelsautomat minska administrationen?

Genom att läkemedelsautomaten automatiskt registrerar alla uttag och vem som tar ut det så tar man bort onödig tidskrävande manuell hantering. Automaten sammanställer och ger ut rapporter över alla aktiviteter vilket gör det lätt för administrationen.

Hur svårt är det att installera?

Du kan välja mellan att ha ett system som inte är uppkopplat och då är det möjligt att få igång på någon timme. Utrustningen är i stort sett självinstruerande så personalen kan utbildas på väldigt kort tid. På 15-30 minuter har man full kontroll på påfyllning, uttag och rapporter.

Man kan också bygga ut lösningen så att det blir integrerat med ens egna system. Då krävs mer arbete med att passa ihop systemen. Man får begära en beräkning av leverantören.

Vad innefattar svinn?

Svinn är allt som gör att mediciner försvinner.

Passerat utgångsdatum
Det avgjort största anledningen är att mediciner passerar utgångsdatum. Det är en extrem dyr utgift för sjukvården över hela världen. Genom att använda Medarca medicinautomat så minimerar man risken att mediciner blir gamla eftersom system säger till när något börjar närma sig utgångsdatum.

Stöld
Svinn kan också ske genom stöld vilket inte är helt ovanligt. Det är ett känsligt ämne som många försöker dölja. Men det kan både vara farligt och dyrt så det är verkligen något man bör beakta och ta tag i.

Glöms bort
Svinn sker även av att mediciner placeras på fel ställe och helt enkelt glöms bort.

Uttag som inte användes
Svinn förekommer av att sjukvården gör ett uttag men patienten av olika anledningar inte tar sin medicin. Därför är det viktigt att man har en lösning som gör det enkelt att returnera medicin efter uttaget.

Hur snabbt betalar sig en läkemedelsautomat?

Det finns olika storlekar beroende på vilka volymer som hanteras men generellt så betalar sig utrustningen redan andra året.

Vad menas med att man frigör personal?

Genom att läkemedelsautomaten tar över administrationen så frigörs personalen från arbetet med att fylla i dokument och listor samt att göra sammanställningar och uträkningar.
Då kan man frigöra sin tid att vårda patienter istället för att sitta med byråkrati.

STÄLL EN FRÅGA

1 + 5 =

Translate »