Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Välkommen till Medarcas webbkurs i handhavande av medicinskåp Meddibox. Meddibox är ett medicinskåp där medicinhanteringen automatiskt lagras i digital form. Medicinen lagras i skåpets låsta utrymmen. Vårdpersonalen har ett personligt ID-kort som ger dem tillgång till medicinskåpets olika funktioner.

Medicinskåpet hanterar:

  • Medicinlista
  • Digital signering
  • Behovsmedicin
  • Returer av ej använd medicin
  • Spårbarhet för narkotikaklassad medicin
  • Delegering
  • Övriga insatser t.ex. gångträning, såromläggning etc.
  • Synkronisering med Meddinfoskärm för ökad trygghet

Olika varianter på Meddibox digitala läkemedelsskåp

Translate »