Tömning av returfack (rollstyrd)

 

I detta avsnitt går vi igenom hur du tömmer retufacket

 

I tidigare avsnitt har vi gått igenom hur man hanterar medicin som inte tas vid utsatt tid. Orsaken kan vara att den boende sover eller är illamående osv. Denna medicin förvaras tillfället i ett speciellt förvaringsfack varifrån det kan nås för att ges vid ett senare tillfälle. 

Efter upprepade försök att ge medicinen hamnar mecicinen slutligen i returfacket. 

Att tömma returfacket är rollstyrt till medicinansvarig sjuksköterska.

Klicka på "Töm returfack"

Denna knapp är rollstyrd viket innebär att du behöver ha behörighet att hantera tömning ab returfack. Om knappen inte finns på displayen betyder det att du saknar behörighet till denna funktio0n

Returnerad medicin ligger i en behållare i det fack som öppnas när du klickar på “Töm returfack”. Utseende och storlek på behållaren kan variera från avdelning till avdelning. Rutin för hantering av returnerad medicin bestäms lokalt. Om du är osöker frågar du medicinansvarig sjuksköterska.

När returnerad medicin är tömd följer du instruktionen på displayen. Se nedan. 

 

Translate »