Manualer

Om oss

Medarca förbättrar medicinhanteringen inom äldrevård

Avsaknaden av effektiva system inom äldrevården leder till onödiga kostnader och risker för patienter. Medarca gör så att äldrevården får säkrare medicinhantering, effektivare administration och frigör tid för personalen. Medarca är ett medicinteknikbolag som utvecklar digitala produkter för säker läkemedelshantering inom äldrevård och hemtjänst. Programmeringsbara läkemedelsskåp är en tidsbesparande lösning som garanterar att rätt läkemedel ges till rätt patient vid rätt tid med full spårbarhet.

Missa ingen information från oss!

Translate »